MetaTürk Risk Manager toplam riskinizi kontrol altına almak için, müşterilerinize ayrı ayrı maksimum açık pozisyon limiti belirleyebileceğimiz bir plug-in dir. Plug-in aşağıdaki özellikleri kapsamaktadır;

  •  Uygulama, müşterinin bireysel olarak toplayabileceği maksimum pozisyon büyüklüğünü sınırlayabilmekte ve bu sınırlama her müşteri bazında ayrı ayrı belirlenebilmektedir. Limit; lot veya hacim değerine göre seçenekli olarak belirlenebilmektedir. Pasif emir girişinde de kontrol sağlanmaktadır.
  •  Toplanabilecek maksimum pozisyon miktarı müşteri bazında ve sembol bazında ayrı ayrı belirlenebilmektedir. (Bu durum hesap para birimi bazında teminat limiti olarak çalışmaktadır.)
  •  Sembol bazında muafiyet seçeneği sağlanmaktadır. Örneğin EUR içeren sembollerin tamamı limitten muaf olabilmekte ve/veya sadece EURUSD işlemleri tamamen muaf edilebilmektedir.
  •  Manager kullanıcılarının, açık emirleri silebilme ve emir açılış fiyatını değiştirilme durumu opsiyonel bırakılarak; engelleme veya izin verme durumu sağlanabilir.

Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz…

MTF Risk Manager is plug-in to take control of your total risk by which you can determine the maximum open positions limit separately to your customer. Plug-in includes the following features:

  •  The application can limit the size of the maximum position of the client individually and also this limitation can defined separately based on the client. It can be also determined with the options of lot or volume. Passive order entry is controlled as well.
  •  The limit is adjustable according to the total position or net position.
  •  The maximum position amount can be determined separately on the basis of client and symbol. (This option is operated as a warrant limit on the basis of account currency.)
  •  Exemption option is provided on the basis of a symbol. For example; all the symbols including EUR can be exempt from the limit and/or only EURUSD transactions can be exempt.
  •  Deleting the open orders and changing the opening price by mangers will be optional.