METATÜRK REPORT GENERATOR

Raporlama modülümüz ile tüm işlemlerinizin bildirimini eksiksiz yapabilirsiniz. MetaTrader4 ve MetaTrader5 sunucuları üzerinde çalışabilen bu uygulama, muhasebe ve takasbank dosyalarının oluşturulmasında kullanılacak veri setinin hazırlanmasından sorumludur. İşlemleri anlık olarak sunucu üzerindeki bir dosyaya yazmakta olan uygulama, aynı zamanda gün sonu açık pozisyonları, müşteri bakiyeleri ve sembol kapanış bilgilerini de raporlamaktadır.

METATÜRK REPORT CHECKER

MetaTürk Report Checker uygulaması; MT4 ve MT5 kullanıcılarının, muhasebe ve TakasBank raporlarını üretmesinde kullanılmaktadır. MTFReportGenerator tarafından üretilen ham verileri kullanan uygulama, muhasebe sistemleri ile entegre edilmiş durumdadır. İstenildiği takdirde her türlü muhasebe sistemine entegre olabilecek kapasiteye sahiptir.

METATÜRK TRADE COLLECTOR

MetaTürk Trade Collector modülü, windows servis, plugin ve konsol uygulaması olmak üzere 3 parçadan oluşmaktadır. İşlemleriniz ile ilgili kapsamlı bir veri setini, istediğiniz ortama anlık olarak ulaştırabilirsiniz. Bağlantınız kesildiğinde verileri depolar. Bağlantı tekrar sağlandığında otomatik olarak birikmiş verileri gönderir. MetaTrader durduğunda veya kapandığında veri kaybı yaşamazsınız. Anlık olarak muhasebe ile entegrasyonunuza imkan tanımak üzere tasarlanmıştır. Konsol uygulaması sayesinde gün içerisinde istediğiniz zamanda sistem raporlarınızı oluşturur. Kullanılan ham veri seti MetaTürk Report Generator ile aynıdır.

Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz…

METATÜRK REPORT GENERATOR

You can make the notification of your all transactions precisely with our reporting module. This application which runs on both MetaTrader4 and MetaTrader5 servers is responsible for the preparation of data set to be used in the formation of accounting and Custody Bank documents. Writing the transactions on a file on the server as real-time, this application reports the end of day open positions, customer balances and symbol closing information at the same time!

METATÜRK REPORT CHECKER

MetaTürk Report Checker application is used for MT4 and MT5 users to generate accounting and Custody Bank reports. Using the raw data generated by MetaTürk Report Generator, the application has been integrated with the accounting systems. It has the capacity to integrate with the accounting systems of all kinds upon request.

METATÜRK TRADE COLLECTOR

MetaTürk Trade Collector module has three parts; windows service, plug-in and the console application. You can instantly transfer a comprehensive data set related to your transactions to any media you want. It runs on TCP/IP and stores the data in case of disconnection. When connection is re-provided, the accumulated data is sent automatically. There is no loss of data, when MetaTrader stops or shuts down. It has been designed to provide your real-time integration with accounting. It also creates system reports whenever you want during the day by means of console application. Raw data set used is same as MetaTürk Report Generator.